Անհատական ուսումնական պլան. 3-րդ ուսումնական շրջան 

Անհատական ուսումնական պլան. 3-րդ ուսումնական շրջան

Անուն, Ազգանուն- Դավիթ Հակոբյան
Դպրոց, դասարան- Հյուսիսային դպրոց 5.1 դասարան
Ընտրությամբ գործ. խումբ-Անիմացիա, թվային արվեստ
Երկարօրյա ծառայություն —  չեմ օկտվում
Երթուղային ծառայություն-  չեմ օկտվում
Լրացուցիչ պարապմունքներ-/նշել պարապմունքի անունը, անցկացման վայրը, դպրոցում է, թե դպրոցից դուրս, նշել որտե՞ղ/
չեմ օգտվում

Առաջին ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Հակոբյան Դավիթ, 5.1 դասարան
Ընտրությամբ խումբ-Անիմացիա, թվային արվեստ
Երկարացվա օրվա ծառայություն- չեմ օգտվում/-
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- /չեմ օգտվում-