Մթնոլորտի խոնավությունը: Մառախուղ և ամպեր

Մթնոլորոտի խոնավությունը: Աշխարհագրական թաղանթի բոլոր ո­լորտներում, այդ թվում և՝ մթնոլորտում, միշտ ջուր կա: Մթնոլորտում ջուրն առաջանում է Երկրի մակերևույթի տարբեր մասերից կատարվող գոլոր­շացման շնորհիվ: Գոլորշացումը տեղի է ունենում ջրային ավազաններից, հողից, բույսե­րից և այլն: Այս պրոցեսն ընթանում է միշտ, բայց տարբեր չափով: Ինչքան տվյալ մակերևույթը շատ է տաքանում Արեգակից, այնքան գոլորշացումը  մեծ է:

Այսպիսով՝ ջերմաստիճանը բարձրանալիս ավելանում է օդում առկա ջրային գոլորշիների քանակը: Սակայն այդ քանակը  չի կարող անսահման մեծանալ: Յուրաքանչյուր ջերմաստիճանում գոյություն ունի գոլորշիների առավելագույն չափ:

Այն դեպքում, երբ օդում առկա գոլորշիների քանակը տվյալ ջերմաս­տիճանում հասնում է առավելագույնի և այլևս գոլորշիների նոր քանակ չի կարող ընդունել, գոլորշին համարում են հագեցած: Օդը գոլորշիներով հա­գենալուց հետո առաջանում են տեղումներ:

Ջրային գոլորշիներ պարունակող օդն անվանում են խոնավ: Օդը բնութագրում են բացարձակ և հարաբերական խոնավություններով։

Սակայն բացարձակ խոնավությունը դեռևս չի բնութագրում օդի չոր կամ խոնավ լինելու իրական չափը: Դա կախված է ջերմաստիճանից: Օդի խոնավությունը  առավել հստակ բնութագրվում է հարաբերական խոնավությամբ, որը ցույց է տալիս, թե տվյալ ջերմաստիճանում ջրային գոլորշին որքա՞ն է մոտ հագեցած լինելուն:

Հարաբերական խոնավությունը չափում են խոնավաչափ կոչվող սարքով: Առավել կիրառականը մազային խոնավաչափն է, որի աշխատանքը հիմնված է խոնավության նկատմամբ մազի զգայնության վրա. խոնավությունից մազը երկարում է, չորանալիս՝ կարճանում: Այդ փոփոխությունը հաղորդվում է սարքի սլաքին, որը ցույց կտա հարաբերական խոնավության համապա­տասխան արժեքը:

Մառախուղ և ամպեր: Երբ օդն սկսում է հագենալ ջրային գոլորշիներով, և ջերմաստիճանը նվազում է, մթնոլորտում գտնվող ջրային գոլորշիները խտանում են, ինչի հետևանքով առաջանում են մառախուղ և ամպ: Դրանք երկուսն էլ ջրի մանր կաթիլների կուտակում­ներ են. ամպը՝ Երկրի մակերևույթից բարձր շերտերում, իսկ մառախուղը՝ Երկրի մակերևույթին մոտ:

Читать далее » Մթնոլորտի խոնավությունը: Մառախուղ և ամպեր»

Հայոց լեզու 5 163,164, 165, 166,, 177, 178, 179. 180 վարժությունները

Հայոց լեզու 5 գրքից կատարի՛ր 163,164, 165, 166,, 177, 178, 179. 180 վարժությունները:

163. Բառերը բաժանիր երկու խմբի գոյականների և ածականների:

Գոյական- կաղնի, աղջիկ, գետ, բուք, ճշմարտություն, Գայանե, տուն, կատու, կաղաբ, հեռուստացույց, Հայաստան,վարդ, Վարդուհի, լիճ, ալիք, մարտ,մարտակառք,կառապան, հեծանիվ,  պատմություն,թռչուն,թռիչք, գարուն, արև:

Ածական- հայտնի, մեծ, կանաչ, բարի, տգեղ, անտուն, բարկացկոտ, գունավոր, խակ,հետաքրքիր, փշոտ, հզոր, բարձր,հմուտ,մարտական,եռանիվ,այլ,պատմական,խիզախ, շքեղ, արևոտ, երկար:

164.Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունհ բացատրիր: Ինչպես են կոչվում այդ բառերը:

Ա .ածական              Բ  բայ
մեծ                        մեծանալ
բարձր                  բարձրանալ
չոր                        չորոնալ
չար                       չարանալ

Читать далее «Հայոց լեզու 5 163,164, 165, 166,, 177, 178, 179. 180 վարժությունները»

Մայրենի Վաճառականի խիղճը

 • Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հո

մինուճար-միակ

փեշակ-արհեստ

առավոտ-լուսաբաց

վաղ-կանուխ

երեկո-իրիկուն

եղելություն-իրողություն

 • Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները:
 • ուզում եմ մի քանի տարուց հետո իմ որդու պտուղը ուտեմ- Այսինքն ցանկանում է, որ մի քանի տարուց իր որդին իրեն պահի:
  Ռոճիկի մասին երկար խոսելուց հետո գյուղացին թողնում է վաճառականի խղճին-Այսինք գյուղացին վաճառականի հետ կոնկրետ գումար չի պայմանավորվում տղայի վարձատրության պահով, այլ թողնում է, որ վաճառականը ինքը որոշի իր ազնվությամբ:

Читать далее «Մայրենի Վաճառականի խիղճը»

 Ապրիլի 4-8

Ուսումնական նախագիծ՝ ՝՝ Ընթերցում ենք բրիտանական կայքի հեքիաթները՝՝

 • Կարդալ տեքստը: 
 • Դուրս գրել անծանոթ բառերը ուսումնական բլոգում: 
 • Յուրաքանչյուրով կազմել մեկ նախադասություն: 
 • Կատարել առաջադրանքները ուսումնական բլոգում: 
 • Պատմել հակիրճ բովանդակությունը: 

Romeo and Juliet 

Many years ago in Verona, Italy, there were two families.
‘We are the Capulets.’
‘We are the Montagues.’
These families are always fighting. The Montagues have a son, Romeo. The Capulets have a daughter, Juliet.
One night the Capulets have a party and Romeo goes. He meets Juliet and they fall in love. Juliet’s cousin, Tybalt, sees Romeo and is very angry.
‘He’s a Montague! Get him!’
‘Oh Romeo, why are you a Montague?’
Romeo and Juliet talk and decide to get married.
They know that their families will be very angry so they go to Friar Lawrence and are married in secret.
The next day, Tybalt sees Romeo. He is still angry with Romeo and wants to fight him. Romeo doesn’t want to fight but his best friend, Mercutio, does.
‘If you won’t fight him, I will!’
Mercutio fights Tybalt. Tybalt kills Mercutio! Romeo is so upset he fights Tybalt and kills him too!
The Prince of Verona is very angry and sends Romeo away. Juliet goes to Friar Lawrence for help.

Читать далее » Ապրիլի 4-8″

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ․ Երեւանի փողոցներում

Առաջադրանք

 • Տեսանյութից դուրս հանիր տեղեկություններ Տիգրան Մեծ արքայի մասին

Տեսանյութը՝

Երևանում կա Տիգրան Մեծ անվան փողոց, Տիգրան Մեծը իր տարածքները զիճել է բայց Հայաստանը չի փոքրացել, ավելի է սկսել մեծանալ։ Տիգրան Մեծի տարածքը եղել է 3.000.000 կմ:

Մարտի 28-Ապրիլի 1 

ROBIN HOOD AND HIS MERRY MEN
There are many legends and songs about Robin Hood. The legends say
that he and his three hundred men lived in Sherwood Forest, not far from the
town of Nottingham. His men dressed in green and were good at shooting
with bows and arrows.
Robin Hood and his merry men attacked and robbed the rich and
helped the poor as much as they could.
More than once the Sheriff of Nottingham tried to catch Robin and
his merry men, but he couldn’t. Robin always fooled his enemies.
Once Robin played a trick on one of the Sheriff’s men whom he met in
the forest. The man had orders to arrest Robin Hood. But he did not know
who he was talking to. “Help me to fi nd Robin,” he said to Robin Hood, “and I shall give you half the money that I’ll get for his head.” “All right,” said Robin, “let’s go to
Nottingham. We shall find Robin Hood there. I know him, and I’ll help you to catch him.” When they came to the town, Robin gave the man so much drink that he fell asleep. After that Robin walked off, and the man had to pay the bill.
Some time after, Robin and his friends came to Nottingham to take part in a shooting contest held there by the Sheriff. The prize, an arrow of gold, was for the best shot. Robin, who was dressed like a beggar, won the prize. The next evening as the Sheriff was going to bed, an arrow with a letter on it suddenly whistled through the open window of his bedroom. The Sheriff read, “Thank you for the golden arrow. It was a good prize for my shooting. Robin Hood.”

Complete the statements correctly.

Robin Hood and his merry men lived in the forest as…….

Robin Hood and his merry men attacked the rich as and helped the poor as much as they could

Once Robin Hood met one of the Sheriff’s men whom did he meet in forest

When they came to the tow Robin got the man so drunk that he fell asleep

What happened when…? Finish the sentences.

When one of the Sheriff’s men came to the forest This man had orders to arrest Robin Hood.

 1. When Robin came to the town with one of the Sheriff’s men …
 2. When Robin walked off …
 3. When Robin and his merry men came to take part in a shooting
  contest…
 4. When the Sheriff was going to bed …

Things to think about.

 1. The Sheriff couldn’t catch Robin Hood as …
 2. The soldier didn’t know who he was talking to as …
 3. The Sheriff’s soldier had to pay the bill as …
 4. The Sheriff had to give the prize to Robin as …

Լեզվական նյութ՝ Հարցական նախադասություններ, հարցերի տեսակները:

ԱՐԱՐԱՏ 

Առաջադրանք

 • Մուտք գործիր հետեւյալ հղմամբ՝ Արարատ և դուրս հանիր մարզի վերաբերյալ փաստեր ( 10 փաստից ոչ պակաս)

1 փաստ

Մարզը անվանվել է բիբլիական Արարատ լեռան անունով:

Читать далее «ԱՐԱՐԱՏ «

Մաթեմատիկա Թեմա 11

Տնային առաջադրանքներ
1․ Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները․
96/182 և 1/2 — հավասար չեն
4/3 և 12/36 — հավասար չեն
88/16 և 11/2 — հավասար են
21/10 և 105/50 — հավասար են

2․ Հետևյալ կոտորակներից, որոնք են իրար հավասար։

12, 34, 1016, 912, 1824, 50100

2540, 65104, 4896, 58, 24, 6096

3.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն։

100/10=10

1/3=9/27

5/6=20/24

7/8=21/24

4/46=2/23

1=2/2

4. Յուրաքանչյուր կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բաժանե՛ք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարին․
6/4=2

32/88=8

72/60=12

44/99

30/9=3

84/66=2

132/81

169/26

5․ Տրված կոտորակներից ընտրե՛ք նրանք, որոնք հնարավոր է կրճատել, և կատարե՛ք կրճատում։
36/83
99/67
90/35
14/42
55/121
23/67
84/126
87/27
65/51

6․ Գտե՛ք ստվերագծված քառակուսու մակերեսը։

6.6=36

Մաթեմատիկա Թեմա 9

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գրե՛ք թվանշաններով․
Մեկ հազարերորդ 1/1000

Մեկ յոթերորդ 1/7

Մեկ երեսունհազարերորդ 1/30000

2․ Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է։

Читать далее «Մաթեմատիկա Թեմա 9»

Մաթեմատիկա Թեմա 7

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․
81=3.3.3.3

120=5.3.2.2.2

2․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․
92=23.2.2

108=3.3.3.2

625=5.5.5.5

Читать далее «Մաթեմատիկա Թեմա 7»