Մաթեմատիկա Թեմա 11

Տնային առաջադրանքներ
1․ Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները․
96/182 և 1/2 — հավասար չեն
4/3 և 12/36 — հավասար չեն
88/16 և 11/2 — հավասար են
21/10 և 105/50 — հավասար են

2․ Հետևյալ կոտորակներից, որոնք են իրար հավասար։

12, 34, 1016, 912, 1824, 50100

2540, 65104, 4896, 58, 24, 6096

3.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն։

100/10=10

1/3=9/27

5/6=20/24

7/8=21/24

4/46=2/23

1=2/2

4. Յուրաքանչյուր կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բաժանե՛ք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարին․
6/4=2

32/88=8

72/60=12

44/99

30/9=3

84/66=2

132/81

169/26

5․ Տրված կոտորակներից ընտրե՛ք նրանք, որոնք հնարավոր է կրճատել, և կատարե՛ք կրճատում։
36/83
99/67
90/35
14/42
55/121
23/67
84/126
87/27
65/51

6․ Գտե՛ք ստվերագծված քառակուսու մակերեսը։

6.6=36

Մաթեմատիկա Թեմա 10

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը
1/4+1/4+1/4+1/4=4/4
1/3+1/3+1/3+1/3=4/3

2․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորակն կոտորակը․
3/10=1/10+1/10+1/10
6/7=1/7+1/7+1/7+1/7+1/7+1/7
3/2=1/2+1/2+1/2
5/8=1/8+1/8+1/8+1/8+1/8
5/3=1/3+1/3+1/3+1/3+1/3
2/3=1/3+1/3
4/7=1/7+1/7+1/7+1/7
7/4=1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4
8/9=1\9+1\9+1/9+1/9+1/9+1\9+1/9+1/9

4․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․
(11+9)/(5+2)
(3×9-2×8)/(4×5+6×7)
(7×8+81:9)/(6×6-105:3)

  1. Գտնել ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 8սմ է, իսկ հիմքը քառակուսի է, որի կողմը երկու անգամ փոքր է ուղղանկյունանիստի բարձրությունից։

Մաթեմատիկա Թեմա 9

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գրե՛ք թվանշաններով․
Մեկ հազարերորդ 1/1000

Մեկ յոթերորդ 1/7

Մեկ երեսունհազարերորդ 1/30000

2․ Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է։

Читать далее «Մաթեմատիկա Թեմա 9»

Մաթեմատիկա Թեմա 8

Տնային առաջադրանքներ
1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները

102= 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51, 102
124= 1, 2, 4, 31, 62, 124
327= 1, 3, 109, 327
400= 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40, 50, 80, 100, 200, 400

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

18 և 26= 234
108 և 42= 756
25 և 40= 200
58 և 86= 2494
44 և 64= 704

Читать далее «Մաթեմատիկա Թեմա 8»

Մաթեմատիկա Թեմա 7

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․
81=3.3.3.3

120=5.3.2.2.2

2․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․
92=23.2.2

108=3.3.3.2

625=5.5.5.5

Читать далее «Մաթեմատիկա Թեմա 7»

Մաթեմատիկա Թեմա 6

Տնային առաջադրանքներ
1․ Որոշե՛ք, թե 1, 95, 211, 348, 47, 491, 653, 651, 83, 900 թվերից որոնք են պարզ:

211, 83, 47, 491, 653, 651,

2․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
(25, 35)= 5

25= 1, 5, 25

35= 1, 5, 7, 35

(1, 82)= 1

1=1

82= 1, 2, 41, 82

(18, 24)= 6

Читать далее «Մաթեմատիկա Թեմա 6»

Մաթեմատիկա Թեմա 5

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք 30 և 50 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 500-ից։

30-30, 60, 90.
50-50,100, 150
.

2․ Գտե՛ք 23 և 17 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 170-ից։

23-23, 46, 69.
17- 17, 34, 51.

3․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

70 և 90 (70,90)=(90,70)=6300

132 և 77-(132,77)=(77,132)= 10164

45 և 81-(45,81)=(81,45)= 3645

200 և 125 –(200,125)=(125,200)= 25000

65 և 39-(65,39)=(39,65)= 2535

1 և 100=100

4․ Գտե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենափոքր ընհանուր բազմապատիկը նրանց արտադրյալն է․

17, 10, 34
12, 26, 55
20, 39, 42

5․ Լոգասենյակի պատը, որն ունի քառակուսու ձև, երեսպատված է ուղղանկյունաձև հախճասալիկներով, որոնցից ամեն մեկի երկարությունը 30սմ է, իսկ լայնությունը՝27սմ։ Ամենաքիչը ի՞նչ երկարություն կարող է ունենալ լոգասենյակի պատը։

1) 27×30=810
2) 810:3=270սմ

                                         Պատ․՝ 270սմ։

6․ Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են 80լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթները նույնքան են, որքան երեքլիտրանոցները։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված։

1) 2+3=5լ
2) 80:5=16լ
3) 16×2=32լ
4) 16×3=48լ
5) 32+48=80լ

                               Պատ․՝ 16 անոթ։

                              

                              

                              

Մաթեմատիկա Թեմա 4

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարներըկ․

14 և 58 – 1 , 2

12 և 32 – 1 , 2 , 4

17 և 25 – 1

2․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
21 և 22 -1
55 և 33 -1
64 և 42-2

3․ Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

14, 7, 4 — 7, 4
18, 35, 55 — 18, 35
35, 49, 55 — 35, 49

4․ Շքերթին մասնակիցների երկու խմբեր պիտի շարասյուներ կազմեն այնպես, որ շարքերն իրար հավասար լինեն։ Մի խմբում կա 72 հոգի, մյուսում՝ 108։ Քանի՞ հոգի պիտի լինեն մեկ շարքում, եթե շարասյունը հնարավորին չափ լայն պիտի լինի։

108+72=180  180:2= 90 90-72=22

5․ Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։

7սմ4մմ+6մմ =8սմ   7սմ4մմ-6մմ=6սմ8մմ

6․ Երկու շտեմարաններում պահվում է ընդամենը 50տ780կգ ցորեն, ընդ որում երկրորդում՝ առաջինից 5տ330կգ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոգրամ ցորեն է պահվում շտեմարաններից յուրաքանչյուրում։

50780-5330=45450    45450:2=22725 (1) 22725   22725+5330=28055 (2) 28055

Մաթեմատիկա Թեմա 3

Տնային առաջադրանքներ
1․ 65, 1025, 8371, 893 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։

65=6+5=11=1+1=2-չի բաժանվում
1025=1+0+2+5=8-չի բաժանվում
8371=8+3+7+1=19=1+9=10-չի բաժանվում
893=8+9+3=20=2+0=2-չի բաժանվում

2․ Որոշե՛ք, թե 65382, 63, 567 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։

65382=6+5+3+8+2=24=2+4=6-չի բաժանվում
63=6+3=9-բաժանվում է
567=5+6+7=18=1+8=9-բաժանվում է

3․ 15, 32, 100, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։

32, 100, 124, 348, 5000.

4․ Գրե՛ք հինգ թիվ, որոնք բաժանվում են և՛ 3-ի, և՛ 9-ի։

9, 18, 27, 36, 45.

5․ Գտե՛ք 3-ի բաժանվող երկնիշ թվերի և 9-ի բաժանվող երկնիշ թվերի քանակները։ Քանի՞ անգամ է ստացված քանակներից առաջինը երկրորդից մեծ։

30,60,33,12,24,21,27,36,39,42,45,48,51,54,57,63,66,69,72,75,78,81,84,87,15,18, 90,93,96,99                                                                           18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81,90,99

3 անգամ

6․ Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանշանը։ Գտե՛ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի, և նրա գրառումն ավարտվում է 9 թվանշանով։

909

7․ Թվե՛ք միանիշ թվերի այն բոլոր զույգերը, որոնցից յուրաքանչյուրի կազմող թվերի գումարը երկնիշ թիվ է։

55,56,67,78,89

8․ Երկու զամբյուղներում կա 120 ձու։ Եթե առաջին զամբյուղից երկրորդի մեջ դնենք 15 ձու, իսկ երկրորդից առաջինի մեջ՝ 5 ձու, ապա երկու զամբյուղներում հավասար քանակներով ձվեր կլինեն։ Քանի՞ ձու կա զամբյուղներից յուրաքանչյուրում։

15-5=10  120-10=110  110=55 55+10=65  Պատ․՝65 , 55 :