Առաջին Ուսումնական շրջանի ամփոփում 2021

Ողջույն, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ իմ առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփման 2021-ի ամփոփումը։ Ահա նրանք:

Ուղտ դեպի Ծախքեվանք

Կոմիտաս

Ճամփորդություն.Բարձունքի հաղթահարում՝Աղջկա բերդ ամրոց

Հայրենագիտություն սեպեմբերի 27-30-ը

Բարձրունքի հախթահարում Կոշ գյուղի Աղջկա բերդ ամրոցը

Հայրենագիտություն. Կոմիտաս արդի Հայաստանում

Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն Ուսումնական աշուն 2021

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ. ՀԱՅՈՑ ԳՐԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՂԸ

Նոյեմբեր 8-12 Գրիգոր Լուսավորիչ և Խոր Վիրապ

ԱՌԱՍՊԵԼ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Սեպտեմբերից — դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն

cropped-435ef43f-1f40-4d3c-b106-ff30007f338f.jpeg

Читать далее «Սեպտեմբերից — դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն»

Մայրենի

1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞տառ, քանի՞հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև, ոզնի, ոհմակ, հրեղեն, երախտամոռ, տերև, հարևան, եղանակ, սեղան, երազ:

Արև-3տառ, 4հնչյուն։ Ոզնի-4 տառ, 5հնչյուն։ Ոհմակ-5տառ, 6հնչյուն։ Հրեղեն-6տառ, 8հնչյուն։ Երախտամոռ-9տառ, 10հնչյուն։ Տերև-4տառ, 6հնչյուն։ Հարևան-6տառ, 7հնչյուն։ Եղանակ-6տառ, 7հնչյուն: Սեղան-5տառ, 5հնչյուն: Երազ-4տառ, 5հնչյուն:

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3)-ա-րա-հետ, կածան (2)-կա-ծան, հերոս (2)հե-րոս, բերանբաց (3)բե-րան-բաց, արկածային

(4)ար-կա-ծա-յին, արդարադատ (4)ար-դար-ադ-ատ, կարգապահ (3)կար-գապ-ահ, հերթական (3)հեր-թակ-ան,

մատակարարել (5)մա-տա-կա-րա-րել, ազատասեր (4)ազ-ատ-աս-եր:

Մաքուր պահենք մեր օդը

Մարդուն և կենդանի մյուս օրգանիզմներին շնչառության համար անհրաժեշտ է մաքուր օդ: Բայց շատ տեղերում, հատկապես մեծ քաղաք­ներում, այն աղտոտված է: Քաղաքներում աշխատող շատ գործարան­ներից օդ են թափանցում թունավոր գազեր, փոշի: Ավտոմեքենաներից նույնպես անջատվում են վնասակար շատ գազեր: Այդ բոլորը վտանգա­վոր են բույսերի, կենդանիների և մարդու համար: Վնասակար նյութեր արտանետող գործարանների շրջակայքում բույսերը կամ շատ վատ են
աճում, կամ բոլորովին չեն աճում, կենդանիները ոչնչանում են, իսկ մար­դիկ հիվանդանում են մաշկի, աչքերի, թոքերի տարբեր հիվանդություն­ներով:

Читать далее «Մաքուր պահենք մեր օդը»

Երկրի օդային հագուստը

Մթնոլորտի դերն ու նշանակությունը մարդու կյանքում և ընդհանրապես Երկիր մոլորակի համար անգնահատելի են:  Երկիր մոլորակի անգին հարստություններից մեկն էլ օդն է:  Օդի շերտը, որը շրջապատում է Երկիրը,  կոչվում է մթնոլորտ: Օդը  մի քանի գազերի խառնուրդ է: Շնչելիս մենք օդից վերցնում ենք թթվածին  գազը  և   արտաշնչում ածխաթթու գազ: Օդն անգույն  է. թափանցիկ,  անհամ և անհոտ, և մենք այն չենք տեսնում: Բայց բավական է քամի փչի, որ իսկույն զգանք օդի ուժը: Չէ՞  որ քամին օդն է՝ շարժման մեջ:
Քամին թույլ չի տալիս, որ մեծ քաղաքների կեղտոտ օդը տեղում մնա: Եթե քամի չլիներ, ամպերը կմնային ծովերի և  օվկիանոսների վրա կուտակված, և ցամաքի վրա անձրև չէր տեղա:
Առանձնակի կարևոր է մթնոլորտի դերը մարդու կյանքում: Առանց օդի մարդը կարող է ապրել ընդամենը րոպեներ:

Читать далее «Երկրի օդային հագուստը»