Երրորդ ուսումնական շրջան


Անուն Ազգանուն, դասարան- Հակոբյան Դավիթ, 4.1 դասարան
Ընտրությամբ խումբ- Հաստոցային գրաֆիկա
Երկարացվա օրվա ծառայություն- չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն- չեմ օգտվում 
Լրացուցիչ կրթություն- չեմ օգտվում դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-
չեմ օգտվում