Հայոց լեզու 5 163,164, 165, 166,, 177, 178, 179. 180 վարժությունները

Հայոց լեզու 5 գրքից կատարի՛ր 163,164, 165, 166,, 177, 178, 179. 180 վարժությունները:

163. Բառերը բաժանիր երկու խմբի գոյականների և ածականների:

Գոյական- կաղնի, աղջիկ, գետ, բուք, ճշմարտություն, Գայանե, տուն, կատու, կաղաբ, հեռուստացույց, Հայաստան,վարդ, Վարդուհի, լիճ, ալիք, մարտ,մարտակառք,կառապան, հեծանիվ,  պատմություն,թռչուն,թռիչք, գարուն, արև:

Ածական- հայտնի, մեծ, կանաչ, բարի, տգեղ, անտուն, բարկացկոտ, գունավոր, խակ,հետաքրքիր, փշոտ, հզոր, բարձր,հմուտ,մարտական,եռանիվ,այլ,պատմական,խիզախ, շքեղ, արևոտ, երկար:

164.Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունհ բացատրիր: Ինչպես են կոչվում այդ բառերը:

Ա .ածական              Բ  բայ
մեծ                        մեծանալ
բարձր                  բարձրանալ
չոր                        չորոնալ
չար                       չարանալ

Читать далее «Հայոց լեզու 5 163,164, 165, 166,, 177, 178, 179. 180 վարժությունները»