Մաթեմատիկա Թեմա 9

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գրե՛ք թվանշաններով․
Մեկ հազարերորդ 1/1000

Մեկ յոթերորդ 1/7

Մեկ երեսունհազարերորդ 1/30000

2․ Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է։

Читать далее «Մաթեմատիկա Թեմա 9»

Մաթեմատիկա Թեմա 8

Տնային առաջադրանքներ
1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները

102= 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51, 102
124= 1, 2, 4, 31, 62, 124
327= 1, 3, 109, 327
400= 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40, 50, 80, 100, 200, 400

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

18 և 26= 234
108 և 42= 756
25 և 40= 200
58 և 86= 2494
44 և 64= 704

Читать далее «Մաթեմատիկա Թեմա 8»