Մաթեմատիկա Թեմա 7

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․
81=3.3.3.3

120=5.3.2.2.2

2․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․
92=23.2.2

108=3.3.3.2

625=5.5.5.5

Читать далее «Մաթեմատիկա Թեմա 7»

Մաթեմատիկա Թեմա 6

Տնային առաջադրանքներ
1․ Որոշե՛ք, թե 1, 95, 211, 348, 47, 491, 653, 651, 83, 900 թվերից որոնք են պարզ:

211, 83, 47, 491, 653, 651,

2․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
(25, 35)= 5

25= 1, 5, 25

35= 1, 5, 7, 35

(1, 82)= 1

1=1

82= 1, 2, 41, 82

(18, 24)= 6

Читать далее «Մաթեմատիկա Թեմա 6»