Մաթեմատիկա Թեմա 5

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք 30 և 50 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 500-ից։

30-30, 60, 90.
50-50,100, 150
.

2․ Գտե՛ք 23 և 17 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 170-ից։

23-23, 46, 69.
17- 17, 34, 51.

3․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

70 և 90 (70,90)=(90,70)=6300

132 և 77-(132,77)=(77,132)= 10164

45 և 81-(45,81)=(81,45)= 3645

200 և 125 –(200,125)=(125,200)= 25000

65 և 39-(65,39)=(39,65)= 2535

1 և 100=100

4․ Գտե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենափոքր ընհանուր բազմապատիկը նրանց արտադրյալն է․

17, 10, 34
12, 26, 55
20, 39, 42

5․ Լոգասենյակի պատը, որն ունի քառակուսու ձև, երեսպատված է ուղղանկյունաձև հախճասալիկներով, որոնցից ամեն մեկի երկարությունը 30սմ է, իսկ լայնությունը՝27սմ։ Ամենաքիչը ի՞նչ երկարություն կարող է ունենալ լոգասենյակի պատը։

1) 27×30=810
2) 810:3=270սմ

                                         Պատ․՝ 270սմ։

6․ Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են 80լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթները նույնքան են, որքան երեքլիտրանոցները։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված։

1) 2+3=5լ
2) 80:5=16լ
3) 16×2=32լ
4) 16×3=48լ
5) 32+48=80լ

                               Պատ․՝ 16 անոթ։

                              

                              

                              

Մաթեմատիկա Թեմա 4

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարներըկ․

14 և 58 – 1 , 2

12 և 32 – 1 , 2 , 4

17 և 25 – 1

2․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
21 և 22 -1
55 և 33 -1
64 և 42-2

3․ Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

14, 7, 4 — 7, 4
18, 35, 55 — 18, 35
35, 49, 55 — 35, 49

4․ Շքերթին մասնակիցների երկու խմբեր պիտի շարասյուներ կազմեն այնպես, որ շարքերն իրար հավասար լինեն։ Մի խմբում կա 72 հոգի, մյուսում՝ 108։ Քանի՞ հոգի պիտի լինեն մեկ շարքում, եթե շարասյունը հնարավորին չափ լայն պիտի լինի։

108+72=180  180:2= 90 90-72=22

5․ Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։

7սմ4մմ+6մմ =8սմ   7սմ4մմ-6մմ=6սմ8մմ

6․ Երկու շտեմարաններում պահվում է ընդամենը 50տ780կգ ցորեն, ընդ որում երկրորդում՝ առաջինից 5տ330կգ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոգրամ ցորեն է պահվում շտեմարաններից յուրաքանչյուրում։

50780-5330=45450    45450:2=22725 (1) 22725   22725+5330=28055 (2) 28055

Մաթեմատիկա Թեմա 3

Տնային առաջադրանքներ
1․ 65, 1025, 8371, 893 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։

65=6+5=11=1+1=2-չի բաժանվում
1025=1+0+2+5=8-չի բաժանվում
8371=8+3+7+1=19=1+9=10-չի բաժանվում
893=8+9+3=20=2+0=2-չի բաժանվում

2․ Որոշե՛ք, թե 65382, 63, 567 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։

65382=6+5+3+8+2=24=2+4=6-չի բաժանվում
63=6+3=9-բաժանվում է
567=5+6+7=18=1+8=9-բաժանվում է

3․ 15, 32, 100, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։

32, 100, 124, 348, 5000.

4․ Գրե՛ք հինգ թիվ, որոնք բաժանվում են և՛ 3-ի, և՛ 9-ի։

9, 18, 27, 36, 45.

5․ Գտե՛ք 3-ի բաժանվող երկնիշ թվերի և 9-ի բաժանվող երկնիշ թվերի քանակները։ Քանի՞ անգամ է ստացված քանակներից առաջինը երկրորդից մեծ։

30,60,33,12,24,21,27,36,39,42,45,48,51,54,57,63,66,69,72,75,78,81,84,87,15,18, 90,93,96,99                                                                           18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81,90,99

3 անգամ

6․ Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանշանը։ Գտե՛ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի, և նրա գրառումն ավարտվում է 9 թվանշանով։

909

7․ Թվե՛ք միանիշ թվերի այն բոլոր զույգերը, որոնցից յուրաքանչյուրի կազմող թվերի գումարը երկնիշ թիվ է։

55,56,67,78,89

8․ Երկու զամբյուղներում կա 120 ձու։ Եթե առաջին զամբյուղից երկրորդի մեջ դնենք 15 ձու, իսկ երկրորդից առաջինի մեջ՝ 5 ձու, ապա երկու զամբյուղներում հավասար քանակներով ձվեր կլինեն։ Քանի՞ ձու կա զամբյուղներից յուրաքանչյուրում։

15-5=10  120-10=110  110=55 55+10=65  Պատ․՝65 , 55 :

Մաթեմատիկա Թեմա 2

Տնային առաջադրանքներ
1․ Առանց բաժանում կատարելու՝ գտե՛ք 601, 508, 260, 325, 913 թվերը 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները։

60,1 50,8 26 32,5 91,3

2․ Առանց բաժանում կատարելու՝ գտե՛ք 67, 351, 289, 600, 748, 935 թվերը 5-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները։

13,4 70,2 57,8 120 149,6 187

3․ 2, 9, 124, 1680, 3333, 7, 249640, 249650, 65, 647113 թվերը բաժանե՛ք երկու խմբի՝ զույգ թվերի և կենտ թվերի։

Զույգ

2,124,1680, 249640, 249650

Կենտ

9, 3333, 7, 65, 647113

4․ Գրե՛ք 3-ից մեծ որևէ հինգ զույգ թվեր և դրանք ներկայացրե՛ք՝

ա․երկու հավասար գումարելիների գումարի տեսքով,

6+6=12, 4+4=8, 8+8=16, 24+24=48, 5+5=10.

բ․երկու անհավասար գումարելիների գումարի տեսքով,

4+6=10, 9+7=16, 5+4=9, 12+14=26, 18+25=43

5․ Զբոսաշրջիկները շրջագայության են դուրս եկել երեք միատեսակ ավտոբուսներով։ Առաջինում կա 48 զբոսաշրջիկ, երկրորդում՝ 39, իսկ երրորդում՝ 33։ Կարելի՞ է արդյոք բոլոր զբոսաշրջիկներին հավասար քանակներով տեղավորել այդ ավտոբուսներում։

48+39+33=120  120:3=40

Այո

6․ Գտնել օրինաչափությունը և լրացնել բաց թողնված թիվը. 45,30,18,9,…,0

45,30,18,9,3,0

7․Գրե՛ք այն թվերը, որոնք միաժամանակ և՛ 125-ի, և՛ 35-ի բաժանարար են։

1, 5,

8․ Թիվը 48-ի բաժանելիս ստացված թերի քանորդը 11 է, իսկ մնացորդը՝ 5։ Գտե՛ք այդ թիվը։

(11+5)x48=768

9․ Ճամփորդը հեծանիվով 12 ժամում անցավ որոշ ճանապարհ։ Որքա՞ն ժամանակում նա կանցնի այդ նույն ճանապարհը մեքենայով, եթե մեքենայի արագությունը հեծանիվի արագությունից երկու անգամ մեծ է։

12:2=6

10․ Նարեկը պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել է։ 4 հատ