Մոգական թվեր

297 39 213
38 213 388
214 317 129

297+213+129=639
214+213=427
639-427=213
297+214=601
639-601=38
297+213=600
639-600=39
213+38=251
639-251=388
213+39=342
639-342=317

214 304 134
120 220 304
310 134 200
214+220+200=644
134+220=354
644-354=310
214+310=524
644-524=120
120+220=340
644-340=304
310+200=510
644-510=134
214+134=348
644-348=304

450 1700 850
450 1000 300
1150 600 1550
450+1000+1550=3000
850+1000=1850
3000-1850=1150
450+1150=2550
3000-2550=450
1150+1550=3600
3000-3600=600
850+1550=3300
3000-3300=300
450+850=1300
3000-1300=1700

Ուսումնական ձմեռ 2021

Ամանորի ծեսին ընդառաջ դիտեցի «Առաջին Սուրբ Ծնունդը» մուլտֆիլմը: Կփորձեմ մի քանի տողով նկարագրել իմ դիտարկումը:

Ես այս մուլտֆիլմը դիտելուց հետո հասկացա: Որ պետքե լսել մեծերին, Որ եթե դու պահել ես երազանք ամպայման կկատարվի, պետքե համփերատար լինես, անծանոթներին օգնես: