Մայրենի 06.12.2021

 • Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթից դո՛ւրս գրիր ան նախածանց ունեցող բառերը: Օրինակ՝ անգութ, …
 • Անցուդարձ, անում, անտուն, անո՜ւշ, անցավ, անընդհատ, անվախ, անտեր, անկողին, անո՜ւշ:
 • Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 90, 91, 92  վարժությունները:
 • 90. Տրված արմատներով, բաղադրյալ բառեր կազմիր:
 • Սառն (սառ), միտ (մտ), մուր (մր):
 • (Սառ) — սառնարան, սառուց:
 • (Մտ) մոտավոր, մտածել:
 • (Մր) մոմ, մրցանակ:
 • 91. Տրված բառերը կազմող մասեր առաձնացրու: Արմատներ ընտգծիր:
 • Օրինակ`
 • Մայրություն — մայր + ություն
 • Անամոթ — ան + ամոթ:
 • Ամպոտ — ամպ + ոտ:
 • Քարոտ — քար +ոտ:
 • Օդային — օդ +ային:
 • Անշնորհք — ան + շնորհք:
 • Դժգոհ — դժ + գոհ:
 • Հեռավոր — հեռ + ավոր:
 • Բարություն — Բա + րություն:
 • Գրավոր — գր + ավոր:
 • Անորոշ — ան + որոշ:
 • Տհաճ — տհ + աճ:
 • 92.

Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Հարթավայրեր և լեռներ

Երկրի մակերևույթն ամենուրեք նույն ձևը չունի: Մայրցամաքների վրա և օվկիանոսների հատակում կան բազմաթիվ անհարթություններ՝ հարթավայրեր, լեռներ, բլուրներ, ձորեր, խորն անդունդներ և այլն:Երկրի մակերևույթի փոփոխող արտածին ուժերից են Արեգակի էներ­գիան, հոսող ջուրը, քամին, սառցադաշտերը, ծովերի ալեբախությունը և, անշուշտ, մարդու ներգործությունը:

Читать далее «Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Հարթավայրեր և լեռներ»