Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթը

Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթը:
Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
Որբ-ծնողներին կորցրած մարդ:
Ցնցոտիներ-մահշված շոր:
Կուչ-սեղմում:
Մունջ-լուռ:
Գունատ-գույնը գցած:
Վերելք-դեպի վերև ձգվող ճանապարհ:
Առք-գնել:

Հաստատուն-անշարժ:

Անգութ-անխիղճ:

խրճիթ- գյուղական հասարակ փոքրիկ տուն:

Որոճում-որոճել:

Աչքովին-իր աչքով:

  • Բնութագրի՛ր և նկարագրի՛ր տղային, հովվին:
  • Տղան-նա որբ է, նա անտուն է, նա առանց իր հայրիկի և մայրիկի է, նա ցնցոտիներ է հագել, նա ապրում է դրսում:
  • Հովիվ-նա ապրում է մի խեղճ խրճիթ տունը, նա շատ բարի մարդ է, նա սարի հովիվն է:
  • Բացատրի՛ր վերնագիրը:
  • Պատմվածքից դո՛ւրս  գրիր բաղադրյալ  (բարդ, ածանցավոր և բարդ ածանցավոր ) բառեր:

Բարդ բառեր

անցուդարձ

փայլփլում

Ածանցավոր բառեր

ցնցոտիներ 

մոտավոր

կանաչին

երեխային

մայթերով

աչքերով

խավարին

քարերին

չդարձնելով

անընդհատ

անծանոթ

երեխաները

Բարդ ածանցավոր բառեր

Գիշերահավեր

հաստատուն