Հայոց լեզու 5

54. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանիր հինգ խմբի:

Մնացուկ,

55. Սխալ կամ ոչ տեղին գործածված բառերը գտիր և ուղղիր դրանց հումանիշները գտնելով:

Նոր աշակերտ կա մեր դասարանում:

Հիվանդին լավ պահիր որ շուտ լավանա:

Տարվա վերջը մի անակնկալ էլ կար:

Մատանու ակը գլորվեց մինջև անծանոթի կոշիկն ու հանգստացավ:

56. Բառերը զույգ-զույգ խմբաորիր ըստ օրինակի: Եթե մոտ նման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ են, ինչպե՞սն կկոչվեն հակառակ ունեցողները:

Օրինակ

Բարձր-ցածր

Տալ-վերցնել

Միշտ-երբեք

Անառատ-անառատ

Ոչնչացնել-առաջացնել

Արատավոր-անարատ

Բացահայտ-գաղտնի

Թույլ-հզոր

Վերջին-Առաջին

Համաձայնվել-չհամաձայնվելջ

Հանգստանալ-չհանգստանալ

Գտնել-կորցնել

Երբեք-միշտ

Հավաքել-ցրել

Աջ-ձախ

Արդուն-քնած

Քնած-արդուն

Հրաժարվել-համաձայնվել

Առաջին-վերջին

Գաղտնի-բացահայտ

Ամուր-թույլ

Աշխատել-չաշխատել

Ընդունել-չընդունել

Կորցնել-գտնել

Ստեղցել-ոչնչացնել

Վատնել-վաստակել

Մերժել- համաձայնվել

Ձախ-աջլիկ

57. Տրված բառերի հականիշները գրիր:

Սիրուն

Լավ

Մեծ-

Ներքև-