Մայրենի. 10. 12. 2021. Հայոց լեզու 5 գրքի վարժություներ. 47. 50. 51

47. Տրված բառերն ըստ իմաստների նմանության բաժանիր չորս խմբի:

Ջարդել, հավաքել, հասկանալ, պահել, ամբարել, փշրել, ծածկել, կոտրել, պարզել, քողարկել, կտոր-կտոր անել, գլխի ընկնել, թաքցնել, ժողովել, գումարել, կռահել, պատսպարել,կուտակել , կոտրատել:

Ջարդել, փշրել, կոտրել, կտոր-կտոր անել:

Հավաքել, ամբարել, ժողովել, գումարել, կուտարկել:

Հակկանալ, պարզել, գլխի ննկնել, կռահել:

Պահել, ծածկել, քողարկել, թաքննել, պատպպարել:

50. Ընդգծված բառերը փոխարինի՛ր տրված հոմանիշննրով:

Գլուխ, Սուրբ գիրք,ազգ, բարկանալ, էլ, ուզել, շինել, իրար, ցրվել, գործածել, հասկանալ:

Ոուրբ գրքում գրված է, որ մարդիկ Բաբելոնում ուզում են այնքան բարձր աշտարակ շինել, որ գլուխը երկինք հասնի: Աստված բարկանում է մարդկանց վրա ու խառնում նրանց լեզուները: Մարդիկ էլ իրար խոսքը չեն հասկանում, խառնաշփոթություն է առաջանում, և ազգերը  ցրվում են  աշխարհով մեկ:

Ուստի «բաբելոնյան աշտարակաշինություն» արտահայտությունն գործածվում է, երբ ցանկանում են բնութագրել խառնաշփոթություն, աղմուկ, անկարգություն:

51. Նախադասության բառերից մեկը փոխիր առանց միտքը փոխելու:

Օրինակ՝

Արջուկը քարայրից դուրս եկավ ու շշմած կանգ առավ: — 1. Քոթոթը քարայրից դուրս եկավ ա շշմած կանգ առավ: 2. Արջուկը քարանձավից (այրից, անձավից) դուրս եկավ ու շշմած կանգ առավ: 3.Արջուկը քարայրից  ելավ (դուրս թռավ) ու շշմած կանգ առավ: 4.Արջուկը քարայրից դուրս եկավ ու  շշմած կանգ առավ: 5. Արջուկը քարայրից դուրս եկավ ու շփոթված(զարմացած) կանգ առավ: 6.Արջուկը քարայրից դուրս եկավ ու շշմած կանգ առավ:

Դարբնի աղջիկն առավոտից  մինչև իրիկուն պետք է խոհանոցում տանջվել:

Ինչ-որ մեկը պատուհանը թակեց ու շտապ-շտապ հեռացավ:
Հանկարծակի մի աղմուկ լսվեց, ու նժույգ խրտնեց:

Քո ճանփին միայն մեկ արգելք կա:

Լուռ առաջ էր գնում առանց որևիցե մեկի վրա ուշադրություն  դարձնելու:
Ձորի եզրին, աշնան հողմերի առաջ անկոտրում ու անվախ, մի ծառ էր կանգնել:

Մայրենի. Վարժություներ 40. 41. 42. 43. 44.

Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ինչ իմաստով է կիրառված։ Այդ բառը, որ նախադասության մեջ է հիմնական իմաստով գործածված։

Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի արևը։

Ուղիղ իմաստով

Հարսանիքի բոլոր կենացները ծաղիկներին էին ուղղված։

Փոխաբերական իմաստով

Մեր ծնողներեն ասում են, թե մենք ենք կյանքի ծաղիկները։

Փոխաբերական իմաստով

Շատ լավ գործ եք սկսել․ սա դեռ ծաղիկն է․ պտուղները հետո եք տեսնելու։ 

Փոխաբերական իմաստով

Իր երկիրը հասնելուց հետո էլ իշխանը չէր մոռանում այն ամրոցի ծաղիկ տիրուհուն։ 

41. Նախորդ վարժություններում գործածված գլուխ, ծաղիկ ինչով են նմանվում։

Երկուսն էլ փոխաբերական իմաստով էին գործածված։ 

Բացատրիր <<բազմիմաստ>> բառը։

Նշանակում է բազմաթիվ իմաստներ ունեցող։ 

42. Հաց բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմիր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով։

Թարմ հացի բույրը տարածվել էր ամբողջ քաղաքում։

Հացթուխը թխել էր բազմաթիվ հացեր։

Հացթուխը հենց նոր հանեց տաք – տաք հացեր։

43. Ջուր բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմիր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով։

Աղքատ գյուղացին եկավ ջրհորից ջուր վերձնելու։

Աղբյուրի ջուրը շատ պաղ է։

44. Ընդգծաված բառը փոխարինիր տրվածներից մեկով և բացատրիր, թե ինչպես ընտրեցիր։

Տհաճ, պայծառ հոտ, դեմք, հավաքել, շրջապատել։

Ծաղիկների հոտը ինձ մի հին երգ է հիշեցնում։

Արևելցի կինն ինչու է ծածկում դեմքը։

Զորքը շրջապատել էր բենդը և սպասում էր հրամանի։

Թագավորը հավաքել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի։

Անախորժ պատմության մեջ ընկանք։

Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո վերջապես մի պայծառ օր բացվեց։

Հայրենագիտություն. Կոմիտաս արդի Հայաստանում

Հոկտեմբեր 4-8

Կոմիտասն արդի Հայաստանում

Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիա 

Կոմիտասի հուշարձան 

Կոմիտասի անունը կրող պողոտա

Կոմիտասի կոնսերվատորիայի երաժշտագիտության ֆակուլտետ

Կոմիտասի զբոսայգի

Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տուն

Կոմիտասի անվան պանթեոն