Առաջին և երկրորդ կանգառներ 

Առաջին և երկրորդ կանգառներ 

Պատկերի անվանումը- Ողղանկյուն

Երկարություն-15սմ

Լայնություն-10սմ

Պարագիծ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով

Մակերես

Աշխատանքի տևողությունը 

Պատկերի անվանումը- Քառակուսի

Կողմը՝ 13սմ

Պարագիծ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով

Մակերես

Աշխատանքի տևողությունը 

Պատկերի անվանումը- Ողղանկյուն

Երկարություն-15սմ

Լայնություն-10սմ

Պարագիծ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով

Մակերես

Աշխատանքի տևողությունը 

Պատկերի անվանումը- Քառակուսի

Կողմը՝ 13սմ

Պարագիծ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով

Մակերես

Աշխատանքի տևողությունը