Ջաննի Ռոդարի. Թե ինչպես կապիկները ճամփորդեցին

Մի օր կենդանաբանական այգու կապիկները որոշեցին ճամփորդել, աշխարհ ճանաչել: Որոշեցին ու ճամփա ընկան: Գնացին, գնացին, մի տեղ կանգնեցին ու հարցրին.
-Ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, փոկի ավազանն ու ընձուղտի տունը:
-Ի՜նչ մեծ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամփորդում ես:
Շարունակեցին ճանապարհն ու կանգ առան միայն կեսօրին:
-Հիմա ի՞նչ է երևում:
-Ընձուղտի տունը, փոկերի ավազանն ու առյուծի վանդակը:
-Ի՜նչ տարօրինակ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամ.որդում ես:
Նորից ճանապարհ ընկան ու կանգ առան արևամուտին:
-Իսկ հիմա ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, ընձու.տի տունն ու փոկերի ավազանը:
-Ի՜նչ ձանձրալի է աշխարհը.  միշտ նույն բաներն են հանդիպում. ու ճանապարհորդելն էլ ոչ մի բանի պետք չէ:
Ու այդպես, նրանք ճամ.որդում էին, ճամ.որդում, բայց վանդակից դուրս չէին գալիս, պտտվում էին նույն շրջանում կարուսելի ձիուկի պես:

Առաջադրանքներ

 • Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը
 1. կենդանաբանական,
 2. ճամփորդել
 3. ճամփա
 4. ընձուղտի
 5. ճամփորդում
 6. կեսօրին
 7. տարօրինակ
 • Տրված բառերը բառերը բաղադրիչների(մասերի) բաժանի՛ր, ապա որոշի՛ր  կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր)՝  կեսօր, արևամուտ, ձանձրալի, աշխարհ, ճանապարհորդ:
 • կեսօր-կես(արմատ)+օր(արմատ) բարդ բառ
 • արևամուտ-արև(արմատ)+ա(հոդակապ)+մուտք(արմատ) բարդ բառ
 • ձանձրալի-ձանձրանալ(արմատ)+ալի(ածանց) ածանցավոր
 • աշխարհ-պարզ բառ
 • ճանապարհորդ-ճանապարհ(արմատ)+որդ(ածանց) ածանցավոր

       3.  Կենդանաբանական այգու կապիկները  ճամփորդեցին:

ա) Գտի՛ր տրված նախադասության ենթական ու ստորոգյալը:

Կապիկները          ճամփորդեցին

բ) Սա պարզ ընդարձակ նախադասություն  է: Այն դարձրո՛ւ պարզ համառոտ:

Կապիկները ճաբորդեցին

գ) Լույսն անջատվեց-լույսն անջատվեց այսօր առավոտյան

Աննան նվագում է-Աննան նվագում է դահլիճում

Աստղերը շողշողում են-աստղերը շողում են մութ երկնքում

Այս երեք պարզ համառոտ նախադասությունները դարձրո՛ւ պարզ ընդարձակ:

4. Գրի՛ր այգի, ճանապարհ, արևամուտ բառերի հոմանիշները:

Այգի-զբոսայգի, ճանապարհ- ճափա, արևամուտ-մայրամուտ:

 5. Գրի՛ր տարօրինակ, գիշեր, նույն, դուրս գալ բառերի հականիշները:

Տարօրինակ-սովորական, գիշեր-ցերեկ, նույն-տարբեր, դուրս գալ-մտնել:

   6. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր աշխարհը բնութագրող բառերը:

   7. Համաձա՞յն ես կապիկների հետ:

Ոչ քանի որ կապիկները վանդակում են ճանապարհորդել:

Ինչպիսի՞ն է քո աշխարհը: Պատմի՛ր:

Իմ աշխարհը մեծ է և գունավոր շենքերով: Իմ աշխարհում չար մարդ չկա այնտեղ բոլորը շատ բարի են նաև իմ աշխարհում անձրևի փոխարեն թափվում են սրտիկներ