Դասարանում 19.02.2021

Կետերը  փոխարինի´ր  դ, տ կամ  թ տառերով (դ-տ-թ-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ):

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ,  ժողովուրդ,   հերթ, օրիորդ, ընդունակ, հանգստություն,  արտաքին,  չորրորդ,  մարդկային.  անդադար,  փարթամ:

  • Այս շարքում կա երկու բառ, որոնք կան Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ » բանաստեղծության մեջ: Գտի՛ր, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը, ապա բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր (բառի բաղադրիչների մասին կարդա, մուլտֆիլմը դիտիր այստեղ :
  • Հանգստություն, անդադար
  • Հանգիստ (արմատ) + (ություն) ածանց
  • Դադար (արմատ) + (ան) ածանց
  • Արևմուտք, սաղարթախիտ, բրդոտ, զվարդ  բառերից առանձնացրո՛ւ արմատները և նոր բառեր կազմի՛ր:

Արև-արևմուտք, արևային, արևելյան:

սաղարթ-թանձրասաղարթ:

բուրդ-անբուրդ:

զվարթ-զվարթնոց: