Չափում․ Չափման միավորներ


Բնագիտական ուսումնասիրության համար մեծ նշանակություն ունեն չափումները: Դրա համար օգտագործվում են մեծությունները և դրանց միավորները:Հաճախ ենք լսում հետևյալ արտահայտությունները. Եթե մրսել ես, տաք թեյ խմիր․ կամ էլ՝ ամռանը եղանակները ավելի տաք են, քան ձմռանը: Երկու դեպքում էլ խոսքը  մեծության՝ ջերմաստիճանի մասին է: Մի դեպքում խոսքը հեղուկի (թեյի), մյուս դեպքում օդի ջերմաստիճանի մասին է։Երբ խոսում ես առարկայի ձգվածության կամ երկու առարկաների միջև եղած հեռավորության մասին, օգտագործում ես քեզ  հայտնի մեկ այլ մեծություն՝ երկարությունը:

Читать далее «Չափում․ Չափման միավորներ»

«Չախչախ թագավորը» հեքիաթի բառարան

Ջաղացպան- ջրաղացպանի

քուրք- մուշտակ

փոստալ- մորթե հնամաշ գլխարկ

բաղարջ- չթթված խմորից թխած բաղարջ հաց

լինգ- մեկ կամ երկու կողմից սրված ծայրով մետաղյա ձող

վեզիր- դիտանոց

շշկլված-

խլշկոտել- այս ու այն կողմը նայել՝ դիտելու համար

խոտհարք- մարգագետին,որի խոտը հնձում են և չորացնում որպես ձմեռվա անասնակեր

վառիկ- վառեկ

նախրապան- նախիրն արածեցնող հովիվ