Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ։

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու  բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։

Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=90768

                     
1) 2’184    2)9’654’2   
    725       7205   
   1461      89307   
                     
                     
   3)+89307           
      1461           
     80768           
                     

1000:48:200=

                     
 1)1      2) x     
                    
                  
                     
                    
                     
     3)              
                    
                    
                     
                     
                     

2154:2030=

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

8592-657+124567-7025=

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

5100:640:200=

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

33600:60:7022=