Բազմանիշ թվի բաժանում եռանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Բազմանիշ թվի բաժանում եռանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքըստուգի՛ր բազմապատկումով․

Օրինակ՝ 37265:257=145

Սյունակաձև 

  37265257   
   257  145   
  1156       
   1028       
   1285      
    1285      
       0      
              

Ստուգում՝

    x145     
     257     
   +1015     
    725      
   290       
   37265     
             
             

20374:122=

Սյունակաձև 

  20374122   
              
             
              
             
              
              
              

Ստուգում՝

    x        
             
   +         
             
             
             
             
             

1960:140=

Սյունակաձև 

   1960140   
              
             
              
              
              
              
              

Ստուգում՝

    x        
             
   +         
             
             
             
             
             

17025:681=

Սյունակաձև 

  17025681   
              
             
              
              
              
              
              

Ստուգում՝

    x        
             
   +         
             
             
             
             
             

27861:251=

Սյունակաձև 

  27861251   
              
             
              
             
              
              
              

Ստուգում՝

    x        
             
   +         
             
             
             
             
             

Տնային առաջադրանք

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքըստուգի՛ր բազմապատկումով․

3888:324=

Սյունակաձև 

   3888324   
              
             
              
              
              
              
              

Ստուգում՝

    x        
             
   +         
             
             
             
             
             

13083:623=

Սյունակաձև 

  13083623   
              
             
              
              
              
              
              

Ստուգում՝

    x        
             
   +         
             
             
             
             
             

3586:326=

Սյունակաձև 

   3586326   
              
             
              
              
              
              
              

Ստուգում՝

    x        
             
   +         
             
             
             
             
             

Պարապմունք 16

Բազմանիշ թվի բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ․ 

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքըստուգի՛ր բազմապատկումով

Օրինակ՝ 153։3=51

Սյունակաձև 

             
  1533      
   15 51     
    3       
     3       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x51       
     3       
   153       
             
             
             
             

196:7=

Սյունակաձև 

    1967     
             
             
              
              
              
              

Ստուգում

             
   x         
             
             
             
             
             

168:3=

Սյունակաձև 

 1683    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

             
   x         
             
             
             
             
             

192:4=

Սյունակաձև 

 1924    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

             
   x         
             
             
             
             
             

835։5=

Սյունակաձև 

 8355      
            
           
            
            
            
            
            
            

Ստուգում

             
   x         
             
             
             
             
             

228:6=

Սյունակաձև 

 2286    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

             
   x         
             
             
             
             
             

Տնային առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքըստուգի՛ր բազմապատկումով

423:9=

Սյունակաձև 

 4239    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

          
 x        
          
 +        
          
          
          

304:2=

Սյունակաձև 

  3042      
             
            
             
             
             
             
             

Ստուգում

          
 x        
          
 +        
          
          
          

234:3=

Սյունակաձև 

 2343    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

          
 x        
          
 +        
          
          
          

416:8=

Սյունակաձև 

 4168    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

          
 x        
          
 +