Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։ 

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279
4279-123=4156

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։ 

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123    123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170       

82844+7258= 90102

+  8 2 8 4 4Ստուգում՝   9 0 1 0 2
    7 2 5 8      7 2 5 8
   9 0 1 0 2     8 2 3 4 4

4758+645=5403

+  4 7 5 8Ստուգում՝    5 4 0 3
    6 4 5       6 4 5
  
5
 4 0 3      4
7
 5 8

11111+11684

+  1 1 1 1 1Ստուգում՝   2 2 7 9 5
   1 1 6 8 4     1 1 6 8 4
   2 2 7 9 5     1 1 1 1 1

1147+5689=6836

+  1 1 4 7Ստուգում՝ 6 8 3 6   
   5 6 8 9   5 6 8 9   
   6 8 3

   1

 4 7   

47859+16982=64841

+ 4

 8 5 9 Ստուգում՝   6 4 8 4 1
  1 6 9 8 2      1 6 9 8 2
  6 4 8 4 1      4 7 8 5 9

6729+1284=8013

+   6 7 2 9Ստուգում՝  8 0 1 3  
    1 2 8 4    6 7 2 9  
    8 0 1

    1 2 8

  

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։ 

Օրինակ՝ 9999+55=10054

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922

Ստուգում՝   7 9 2
     7 9 7
       2 5

978+167=1154

Ստուգում՝   4
      1 6 7
      9 7

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։ 
24-12=12

12+7=19

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ է անցել գնացքը երկրորդ օրը։

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672=1344

+  2Ստուգում՝    1 3 4 4
    6 7 2       6 7 2
   1 3

 4       6 7 2

9182+98=9280

+  9 1 8 2Ստուգում՝    9 2 8 0
     9 8        9 8
   9 2

 0      9 1 8 2

1487+561=2048

+  1 4 8 7Ստուգում՝    2 0 4 8
    5 6 1       5 6 1
   2 0
4
 8      1 4 8 7

89621+3810=93431

+  8 9 6 2 1Ստուգում՝   9 3 4
3
 1
    3 8 1 0      3 8 1 0
   9 3 4 3
1
     8 9 6 2 1

2 Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։

Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։• 485, 5, 487, 1478, 658• 648, 478, 1584, 158647• 55432, 6875, 436, 55429, 6869, 412, 99, 222222, 8

222222, 158647, 55432, 55429, 6875, 6869, 1584, 1478, 658, 648, 487,485, 478, 436, 412, 99, 8, 5

2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով։ • 4784, 348, 4789, 14• 147, 14, 1854, 256478, 147651

14, 14, 147, 348, 1854, 4784, 4789, 147651, 256478

3 Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով միաժամանակ։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։• 14, 2, 5, 147, 47• 1458, 6587, 148758, 159654

159654, 148758, 6587,1458, 147, 47, 14, 5, 2

2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով։ • 11, 9, 458647, 147147• 678, 158, 14013, 18

9, 11, 18, 158, 678, 14013, 147147, 458647

Թվերի համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ․

1․Համեմատի՛ր • 385 < 4589• 22024 < 22316• 653214 < 653231• 35647 = 35647•

 385 < 4589• 22024< 22316• 653231 = 653231• 120024 > 119924

2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։• 288<295• 5712<57182• 7235>7143• 723578>723148• 7412>7404

3․ Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում։ 24 կմ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր • 35 < 589• 22424 < 45316• 7534 < 25321• 145647 < 351447• 55385 < 55458• 258788 < 258789• 44784 = 44784• 147682 > 47816

2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։• 6507>651• 52785<52815• 406754<406954