Мой друг

У меня есть лучший друг. Зовут его Айко. Я сним познакомился у нас во дворе .Он младше меня на 1 год. Айко живёт в первом подъезде нашего дома. У него есть старший брат . С Айко мы вместе проводим выходные.У меня есть собака, порода Шпиц, зовут Рокки.Мы с Айко иногда водим его на прагулку.Иногда мы ходим кататься на качелях.Он очень добрый.Хорошо когда у тебя хорошие друзя.

Ճանապարհ

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր, անհունի  բառերը:

Սողալ-Փորով գետնին քսվելով՝ գետնի վրա քարշ գալով շարժվել՝ գնալ:

Բուսել-ծաղկել

Թևավոր-թևեր ունեցող

Անհունի-հատակ չունեցող

3. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) :

Ճանապարհ-ուղի, ճամփա:

4.Paint-ով  նկարի՛ր քո պատկերացրած ճանապարհը:

5. Բանաստեղծությունը  սովորիր  անգիր: