Մաթեմատիկա 07.05.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 — չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինը հարյուր հիսուն

475100 — չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

Читать далее «Մաթեմատիկա 07.05.2020»