Մաթեմատիկա15.04.2020.

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
 • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ
 • 438
 • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ
 • 077
 • Հիսունհինգ հազար ութ
 • 008
 • Հազար չորս հարյուր մեկ
 • 401
 • Հարյուր քսան հազար հինգ
 • 005
 • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ
 • 499105
 • Երեք հարյուր քսան հազար տասը
 • 010
 • Հիսուն հազար վաթսունութ
 • 068
 • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու
 • 542

Читать далее «Մաթեմատիկա15.04.2020.»

ՓՈԹՈՐԻԿ

 

15052

 

Բայց դուք մի կարծեք, խնդրեմ, որ ես միայն անտառներում ու դաշտերում եմ ճանապարհորդել: Ոչ, ես շատ անգամ լողացել եմ նաև ծովերի ու օվկիանոսների վրայով, և ինձ հետ այնպիսի արկածներ են պատահել, որ ոչ ոքի հետ չեն պատահել:

Читать далее «ՓՈԹՈՐԻԿ»