Մաթեմատիկա 08.04.20

  1. Համեմատի՛ր և դի՛ր համապատասխան նշանը(<, >, =)։

4500 ։ 50 < 4500 ։ 5

6300 ։ 9 > 63000 ։ 900

3200 ։ 80 < 3200 ։ 8

72000 ։ 9000 <72000 ։ 900

210000 ։ 3000 < 210000 ։ 300

10000 ։ 5000 <10000 ։ 500

Читать далее «Մաթեմատիկա 08.04.20»